nabídka ovocných stromků a keřů

• Broskvoň Angrešt• Hrušeň Borůvka
• Jabloň • Líska obecná
• Jeřáb černý Maliník• Jeřáb obecný Ostružiník
• Kaštanovník jedlý Rybíz• Mandloň
• Meruňka • Ořešák vlašský
• Slivoň • Třešeň
• Višeň